Prapor

Pondělí, 28 Červenec 2014 21:17 Správce
Tisk PDF

„Známá historie praporu dobrovolných hasičů Stará Boleslav“

Sbor dobrovolných hasičů Stará Boleslav byl oficielně založen v roce 1876 i když v matrice členů je u mnohých uveden rok přistoupení 1874. Tak, jako každá jiná organizace, má i sbor svého patrona, kterým je spolkový prapor, základní ikona sboru. Datum jeho zrození nám není znám, nicméně lze předpokládat, že právě ona uvedená prodleva dvou let, bylo období k jeho výrobě a sbor v době svého vzniku, tedy v roce 1876 již prapor vlastnil.

Prapor měl na jedné straně postavu sv.Floriána – patrona hasičů s nápis „Bližnímu k ochraně vlasti k oslavě ! „ , z druhé strany ve znaku složené hasičské nářadí – 2 hasičské sekerky, hasičský žebřík, lano a hasičkou přilbu + nápis „Sbor dobrovolných hasičů v St. Boleslavi“.

K praporu byla jedna stuha, která obsahovala nápis „Bůh žehnej sboru vašemu“. V roce 1896, tedy v roce 20. výročí založení sboru byla místní selkou Marií Soukupovou věnována druhá stuha s nápisem „ Pomáhej Vám svatý Florián „. Jde tedy o stuhy staré 130 a 110 let.

V roce 20 oslav založení sboru byl prapor vysvěcen – podrobnosti se bohužel nedochovaly.

Od roku 1896 do roku 1970 nejsou žádné záznamy o spolkovém praporu, předpokládá se, že další stuha již nebyla přidělena. V letech 1970 – 1975 na základě již nevyhovujícího technického stavu došlo k jednání mezi tehdejšími zástupci sboru a Okresním muzeem pro Prahu-východ. Okresní muzeum přislíbilo finanční zajištění opravy spolkového praporu spojenou i se zajištěním těchto prací. Finance na opravu však nebyly a tak se toto období protáhlo na několik let. Během tohoto období však pracovníci Okresního muzea, místo zajištění opravy, označili prapor inventárním číslem a tím si ho přivlastnilo. Nebylo bohužel v silách členů sboru tento stav zvrátit v náš prospěch, zejména z těch důvodů, že o předání praporu nebyl proveden žádný zápis.

V roce 1996 při oslavách 120. výročí založení sboru byl prapor na tyto oslavy propůjčen a to již v opraveném stavu. V roce 2004 vstoupily zástupci sboru v jednání s Okresním muzeem a bylo předběžně dohodnuto, že prapor bude na určitou dobu sboru propůjčen. Do dnešní doby se tak nestalo, protože jsme nebyli schopni splnit podmínky jeho uložení, zejména otázku složení kauce bezpečnosti, pojištění a pod.

Touha mít opět vlastní prapor byla vyslyšena městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, který zajistil finanční úhradu repliky praporu. Od ledna 2006 tak máme opět spolkový prapor se stuhami výše uvedenými Repliku praporu, která byla pokřtěna při 130. výročí oslav v srpnu 2006, zhotovila firma K+K Řemesla Březolupy.

Nejbližší akce

| + - | RTL - LTR